NEGAR FØR OG ETTER"jeg er helt naturlig"
in my ass! beklager språkbruket. men det er litt morsomt. her er nemlig sannheten-om vi skal tro på bilder.
såe. hva skal vi tro? er hun like naturlig som hun påstår?

Liker

Kommentarer

Instagram